Froukje Degenaar

pianiste

Froukje Degenaar geeft sinds 2004 met veel plezier pianoles aan leerlingen van alle niveaus, aan kinderen en volwassen. In de individuele lessen geeft ze pianoles 'op maat'. Ze brengt graag haar passie voor klassieke muziek over, maar werkt ook met plezier aan andere stijlen, aansluitend bij de interesses van de leerling.

 

 

Pianoles in Den Haag (Muziekacademie Den Haag)

Sinds herfst  2017 geeft Froukje les aan de Muziekacademie Den Haag Raamweg 36 (Benoordenhout), op woensdag en donderdag.

 

Meer informatie:

Pianoles in Den Hoorn (ZH)

Sinds herfst 2018 geeft Froukje les bij de Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn (vlakbij Delft), Hof van Delftstraat 33B, Den Hoorn.

Froukje geeft hier les op dinsdag- en vrijdagmiddag.

Meer informatie:

Voorheen:

- Pianoles in Muziekcentrum Laren (NH), tweemanspraktijk "De Pianoladder", 2008-2017

- Eigen lespraktijk in Utrecht (Dorstige Harthof en Kathedrale Koorschool) 2013-2019

Froukje geeft hier nu geen les meer.